Івах Марія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івах Марія Степанівна
Ivah.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 21.07.1986 р.
Місце народження Жовківський р-н, Львівської обл..
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Фізична та біомедична електроніка»
Галузь наукових інтересів біомедичні пристрої
Кваліфікаційний рівень магістр з електроніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Кожухар Олександр Теофанович, професор кафедри «Електронні прилади» Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних приладів

Івах Марія Степанівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 21 липня 1986 року на Жовківщині.

Наукова діяльність

Тема дисертації: Розроблення медичних оптико-електронних пристроїв динамічного випромінювання, контролю та корекції фотоферезу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Івах Марія Степанівна ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Л., 2012. — 164 арк.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кожухар Олександр Теофанович, професор кафедри «Електронні прилади» Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

біомедичні пристрої

Публікації

Опублікувала 30 наукових публікацій, автор 2 винаходів, брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні та за її межами.

Серед них:

 1. Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу / З.Ю. Готра, М.С. Івах, О.Т. Кожухар, К.В. Войціховська // Системи обробки інформації. 2011. — № 2(92). — С. 239-243.
 2. Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі / М.С. Івах, Є.Р. Косий, О.Т. Кожухар // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2011. — № 1(21). — С. 103-107.
 3. Пристрій для фото стимуляційного лікування у гематології: патент 62114 України: МПК А6Ш 5/06 / Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Івах М.С.; власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № и201101315; заявл. 07.02.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. — 2 с.: іл.
 4. Апаратурні засоби лікування ультрафіолетом у гематології / М.С. Івах, О.Т. Кожухар, І.В. Мельник // Прогресивні технології та прилади. 2011. — № 1. — С. 156-167.
 5. Аналіз змін оптичних характеристик складових крові після фотоферезу / Івах M.C., Кожухар О.Т. // «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2011): ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., 1- 3 черв. 2011 р.: Тези доп. — X.: ШДФО, 2011. — Ч.ІІІ. — C.107.
 6. Дослідження впливу на колірні характеристики крові лікувального ультрафіолетового опромінення / Кожухар О.Т., Івах M.C. // «^временные информационные и электронные технологии» («CИЭT-2011»): двенадцатая международ. науч.-практ. конф., 23-27 мая 2011 г. : Труды. — Одесса: «Политехпериодика», 2011. — 336 с.
 7. Portable device for illumination in treatment by photopheresis / Skira M.S., Kozhukhar O.T., Kurgan M.G., Kurgan D.M. // 4th International Forum on Innovative Technologies for Medicine (ITMED 2010), 1-3 December 2010 : Forum catalogue. -Bialystok: Innovative Eastern Poland Asociation, 2010. — P. 32.
 8. Підвищення ефективності фотомедичних технологій біоінформативною компонентою/ О.Т. Кожухар, M. A. Костів, M.C. Івах, А.М. Зазуляк, L B. Mельник // «Mедична та біологічна інформатика і кібернетика: Bіхи розвитку» : конф. з міжнарод. участю, 20-23 квіт. 2011 р. : Збірник праць. — К.: ГОПАЛО імені П.Л. Шупика, 2011. — 32 с.
 9. The universal sensory optronic system for estimation of blood technology quality / Zenon Gotra, Alexander Kozhukhar, Igor Didych, Andrij Zazuljak, Marija Skira, Olena Tkachenko // 3 International Forum on Innovative Technologies for Medicine (ITMED 2009), 1-3 Decem. 2009: The conference catalogue chronicles the proceedings. — Bialystok: Innovative Eastern Poland Asociation, 2009. — P. 39.
 10. Descriptions of optoelectronic elements are for control of changes of optical properties of blood after the photopherez / Oleksandr Kozhukhar, Maria Skira, Yurij Kuzio. // «Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science»: The Xth International Conference TCSET’2010, 23-27 Feb. 2010 : Proceedings. -Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic, 2010. — Р. 122.
 11. Застосування оптико-електронної інформац. системи для оператив. оцінювання ефективн. фотолікування через кров за змінами її колірності / З.Ю. Готра, О.Т. Кожухар, M.C. Cкіра // V International Conference on Optoelectronic Information Technologies «PHOTONICS-ODS 2010», 28-30 Sep. 2010 : Abstract. — Vinnytsia : VNTU, 2010. — Р. 115.
 12. Розроблення системи контролю для апарату фотоферезу / Кожухар О.Т., Скіра M.C. // «Європрилад-2010: тенденції розвитку та перспективи»: міжнарод. наук.-практ. конф., 14-16 жовт. 2010 р. : Тези доп. — Луцьк : ЛНТУ, 2010. — 16 с.
 13. System of testing the patient’s blood advisability photopheresis treatment / Gotra Zenon, Ivakh Mariya, Kozhukhar Alexander // 4th International Forum Science and Technology Days Poland — East, 12-14 April, 2011: Catalogue. — Bialowieza : Innovative Eastern Poland Asociation, 2011. — P. 31.

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 108

тел. 258-26-03