Іваницька Божена Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іваницька Божена Василівна
Ivanytska.jpg
Дата народження 26 лютого 1984 р.
Громадянство України
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 2006
Спеціальність Видавнича справа і редагування
Галузь наукових інтересів історія української преси, преса господарських товариств Східної Галичини, видавнича діяльність українців під час воєн та у міжвоєнний період, преса та видавнича діяльність українців в еміграції, масові комунікаційні технології
Кваліфікаційний рівень Видавець, редактор
Науковий ступінь Кандидат наук із соціальних комунікацій
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, кафедра журналістики та засобів масової комунікації.

Іваницька Божена Василівна — кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Освіта

З 2001 по 2006 навчалася на факультеті економіки та організації книжкової справи Української академії друкарства, спеціальність «Видавнича справа і редагування». 2006-2013 – аспірантура в Українській академії друкарства.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 27.00.04. теорія та історія журналістики на тему «Преса господарських товариств Східної Галичини: становлення, тематичні аспекти, суспільно-політична роль (1918-1939 рр.)» і здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій.

Професійна діяльність

2006-2013 – головний редактор Літературної Аґенції «Піраміда».

2013-2016 – викладач спецдисциплін у Львівському поліграфічному коледжі Української академії друкарства.

2015-2016 – викладач кафедри видавничої справи та редагування Львівського університету бізнесу та права (за сумісництвом).

З 2016 р. працює на кафедрі журналістики і засобів масової комунікації Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Десятилітній досвід роботи з перекладними творами. Серед іноземних авторів, над текстами яких велася робота – Ремон Кено, Зоран Феріч, Момо Капор, Міка Валтарі, Оскар Вайлд, Леопольд фон Захер-Мазох, Єва-Марія Чорнакец, Крістін Нестлінґер, Даґ Сульстад, Йон Фоссе, Рюноске Акутаґава, Ясунарі Кавабата, Х’єль Ашільдсен та інші.

З 2006 й до нині – Незалежний експерт Міжнародного конкурсу «Коронація слова».

Наукові зацікавлення

 • історія української преси;
 • преса господарських товариств Східної Галичини;
 • видавнича діяльність українців під час воєн та у міжвоєнний період;
 • преса та видавнича діяльність українців в еміграції;
 • масові комунікаційні технології.

Науковий доробок

Публікації

 1. Іваницька Б. В. «Видавнича діяльність В.Кубійовича в «Українському Видавництві», Краків-Львів, 1939-1944 рр.» // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.Т.Шевченка. – № 3 (142), лютий. – 2008.
 2. Іваницька Б. В. Видавнича діяльність і співпраця «Українського Видавництва» В.Кубійовича в Кракові та «Українського видавництва у Львові» // Друкарство молоде: доповіді Восьмої міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. – Київ, 2008.
 3. Іваницька Б. В. Редакційно-видавнича діяльність Галицько-Руської Матриці, її роль у становленні фахової періодики й розвитку редакційно-видавничої справи // Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: О. Александров (відп. ред.) [та ін.] – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 17 – 288 с.
 4. Іваницька Б. В. Господарсько-фахові видання ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в інформаційному полі Галичини: до проблем диференціації західноукраїнської преси // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» (Серія: Соціальні комунікації) / ред. кол. А. О. Монаєнко (гол. ред. ради) [та ін.] – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014 р. – № 1–2 (17–18). – 222 с.
 5. Іваницька Б. В. Роль ЗМІ Галичини міжвоєнного періоду в удосконаленні селянського землевпорядкування: продовження традицій і новаторство (на прикладі фахово-господарських періодичних видань та репертуару книжкової продукції) // Діалог: Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол.: О. Александров (відп. ред.) [та ін.] – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 18 – 19 (1). – 524 с.
 6. Ivanytska B. Recurrence of topics as a factor in the efficiency and effectiveness of newspaper and magazine publications of professional-economic magazines of Galicia in interwar period (for instance, topics of of developing cooperative dairy industry) // European Applied Sciences / Savtchenko M. (Editir-in-chief) – Stuttgart, Germany, ORT Publishing, 2014. – № 11. – 138.
 7. Іваницька Б. В. Роль друкованих видань товариства «Сільський господар» у впровадженні нових методів господарювання в українських селах Галичини у міжвоєнний період // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. Ред.. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2014. – Вип. 4(22). – 382 – 392 с.
 8. Іваницька Б.В. Повторюваність тем як фактор ефективності та дієвості газетно-журнальних публікацій фахово-господарських часописів Галичини міжвоєнного періоду (на прикладі тематики розвитку кооперативного молочарства) // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» (Серія: Соціальні комунікації) / ред. кол. А. О. Монаєнко (гол. ред. ради) [та ін.] – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016 р. – № 3 (27). – 204 с.
 9. Іваницька Б.В. Вплив преси другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття на формування людини нової формації, національно свідомого громадянина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (Серія: Журналістика) / ред. кол. О. Д. Кузнецова (гол. ред. ради) та ін. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017 р. – №1.

Участь у конференціях

 1. І Всеукраїнська наукова конференція «Регіональні ЗМІ України: історія, стан та перспективи розвитку»; Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка (20-21 березня 2008 р.).
 2. Восьма міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»; Київський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (16-18 квітня 2008 р.).
 3. Звітна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів за 2007-2008 н. рр.
 4. Х Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська періодика: історія і сучасність» (31 жовтня – 1 листопада 2008 р. Львів, НДЦ періодики ЛНБ ім. Стефаника).
 5. Професорсько-викладацька конференція (3 лютого 2010 р., Львів, УАД), доповідь на тему: «Значення діяльності Володимира Кубійовича для книговидання в Україні».
 6. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття», Львівський університет бізнесу та права (27–28 жовтня 2011 р.).
 7. Всеукраїнська наукова конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», Київський національний університет культури і мистецтв (26–27 квітня 2012 р.).
 8. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу», Львівський університет бізнесу та права (15–16 листопада 2012 р.).
 9. Одинадцята Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська періодика: історія і сучасність», НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства (29–30 листопада 2013 р.).
 10. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека, екстремізм, тероризм», Львівський університет бізнесу та права (23-24 квітня 2015 р.).
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців», Празький Інститут підвищення кваліфікації, Прага, Чеська Республіка (19-26 лютого 2017 р.).
 12. ІІ Всеукраїнська конференція студентів та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України», НУ «Львівська політехніка» Інститут права та психології, кафедра журналістики та засобів масової комунікації. – Львів, 20 березня 2017 р.

Публікації тез конференцій

 1. «Формування моделі фахово-господарських видань (на прикладі українських господарсько-кооперативних друкованих медіа Східної Галичини ХІХ – першої чверті ХХ ст.)» // Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття: тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А.Янковської. – Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2011. – 297–299 с.
 2. «Участь українських кооператорів у господарсько-фахових виданнях Галичини міжвоєнного періоду» // Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції: тези Всеукраїнської наукової конференції / за ред. д-ра пед. наук, проф. М.М.Поплавського. – Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2012.
 3. «Становлення Західноукраїнської кредитної кооперації Галичини як інституційна основа національного самозбереження» // Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу: тези ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Львівський університет бізнесу та права / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. А. Янковської. – Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2012. – 97–98 с.
 4. «Розвиток українських фахово-господарських та просвітянських видань на Західноукраїнських землях» // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 29–30 листоп. 2013 р. НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – 165–172 с.
 5. «Повторюваність тем як фактор ефективності та дієвості газетно-журнальних публікацій фахово-господарських часописів Галичини міжвоєнного періоду (на прикладі тематики розвитку кооперативного молочарства)» // ХІV Міжнародна науково-практична конференція: Безпека, екстремізм, тероризм / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л. А. Янковської. – Львів: ЛУБП, 2015. – 50–52 с.
 6. «Ліквідація неграмотності та роль друкованих ЗМІ як складова освітньої функції медіа» // Proceedings of International scientific conference “Problems and methods of training of highly qualified specialists”, Prague, Czech Republic, 19th-26th of February 2017, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, ISBN 978-1-365-74723-6.
 7. «Фахово-господарські видання Східної Галичини у міжвоєнний період: виховна та просвітницько-освітня функції» // ІІ Всеукраїнська конференція студентів та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України», НУ «Львівська політехніка», Інститут права та психології, кафедра журналістики та засобів масової комунікації. – Львів, 20 березня 2017 р.

Стажування

 1. Стажування у Пан-Європейському Університеті за програмою «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті» 12–17 грудня 2016 р., Братислава, Словацька республіка.
 2. Стажування для викладачів вищих навчальних закладів за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» в Празькому Інституті підвищення кваліфікації, Прага, Чеська республіка.

Підвищення кваліфікації

 1. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» // НУ «Львівська політехніка» (31.10.2016–24.01.2017 н.р.).
 2. Курси підвищення кваліфікації в НДІ пресознавства ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України (27.03. –29.05.2017 н.р.).

Контакти

Вул. Князя Романа 3, 79000, Львів; ХХ корпус, кімната 108. Тел.: 258-31-03 E-mail: bozhena.v.ivanytska@lpnu.ua