Іваник Іван Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іваник Іван Григорович
Дата народження 09.08.1965 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність Промислове та цивільне будівництво
Галузь наукових інтересів 1.Дослідження напружено-деформованого стану стрижневих комбінованих конструкцій;

2. Просторовий розрахунок комбінованих стержневих систем з врахуванням оптимального проектування; 3. Посилення залізобетонних конструкцій композитними матеріалами.

Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних нак, професор Кваша Віктор Григорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Іваник Іван Григорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Член Асоціації експертів будівельної галузі України (свідотство АЕ 002793 від 10.10.2013 р.)

Член Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України (свідотство АР 007653 від 20.05.2013 р.)

Тема дисертації

Просторовий розрахунок перехресно-ребристих залізобетонних систем з врахуванням фізичної нелінійності [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.23.01 / Іваник Іван Григорович ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 200 арк. — арк. 149-166

Науковий керівник – доктор технічних нак,професор Кваша Віктор Григорович, Національний університет «Львівська політехніка»

Перелік навчальних дисциплін:

 • Арматура для залізобетонних виробів
 • Основи реконструкції будівель та споруд міського господарства
 • Технологія та організація будівництва транспортних споруд
 • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем
 • Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд.

Напрями наукових досліджень

 • Дослідження напружено-деформованого стану стрижневих комбінованих конструкцій;
 • Просторовий розрахунок комбінованих стержневих систем з врахуванням оптимального проектування;
 • Посилення залізобетонних циліндричної форми конструкцій композитними матеріалами.

Під науковим керівництвом виконуються кандидатські дисертації, крім цього захищено 2 аспірантів.

Наукові розробки кафедри

- розробка нових методів проектування комбінованих металевих конструкцій; - розробка технології регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених конструкціях - обстеження і діагностика будівельних конструкцій з подальшим визначенням технічного стану - розробка проектної документації на нове будівництво та реконструкцію існуючих будівель та споруд

Вибрані статті

 1. Іваник І.Г. Плоский напружений стан в кусково-однорідній ізотропній пластині з круглим отвором, Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1995.- №287.- С.43-46.
 2. Іваник І.Г., Просторовий розрахунок перехресно-ребристих систем з врахуванням податливості вузлів, Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1999.
 3. Кваша В.Г., Іваник І.Г., Расчет пространственного распределения усилий в плитно-ребристых пролетных строениях, уширенных приставными элементами, Сб. науч. работ «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и мостов». – Минск, 1998. - С.237-246.
 4. Кваша В.Г., Іваник І.Г., Інженерний метод просторового розрахунку плитно-ребристих залізобетонних систем, Зб. наук. статей «Проблеми теорії і практики залізобетону».- Полтава, 1997.-С.186-189.
 5. Кваша В.Г., Іваник І.Г., Особливості просторового розрахунку розширених прольотних будов залізобетонних мостів, Друга Всеукраїнська науково-технічна конференція «Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону». - К., 1999.
 6. Кваша В.Г., Іваник І.Г., Просторовий розрахунок існуючих прольотних будов залізобетонних мостів при врахуванні виявлених дефектів, Збірник наукових праць Рівненського державного технічного університету «Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». - Рівне, 1999. - Вип. 3. - С.145-150.
 7. Кваша В.Г., Іваник І.Г., Просторовий розрахунок перехресно-ребристих залізобетонних систем з врахуванням крутних моментів, Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд на шляхах сполучення». - К., 2000.-С.79-84
 8. Кваша В.Г., Іваник І.Г., Просторовий розрахунок плитно-ребристих систем з врахуванням нелінійного розподілу жорсткості, Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд на шляхах сполучення». - К., 1998.-С.101-107.
 9. Кваша В.Г., Попович Б.С., Іваник І.Г., залізобетонних балок зі змінною по довжині жорсткістю, Теорія і практика будівництва. Вісник ДУ «Львівська політехніка». - Львів, 1997.- №335. - С.56-62.
 10. Іваник І.Г., Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р., Контактна взаємодія анізотропних пластин з пружними кільцями, Проблеми теорії та практики будівництва.- Львів, 1994.-Т.1.-С.206-214.
 11. Іваник І.Г., Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р., Пружна взаємодія анізотропних пластин з криволінійними стержневими елементами, Problemy budownictwa i inzynierii srodowiska. IV konferencja Rzeszowsko -Lwowska, cz.1, Budownictwo. -Rzeszow (Polska), 1995.- S.398-405.
 12. Іваник І.Г., Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р., Напружено-деформований стан композиційних пластин з несиметрично підсиленим краєм, Анотації доповідей 1-го міжнародного симпозіуму «Фізико-хімічна механіка матеріалів».- Івано-Франківськ, 1993. -С.44.
 13. Іваник І.Г, Мартинович Т.Л., Визначення плоского напруженого стану в кусково-однорідній ізотропній пластині, Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1993.- №276.-С. 65-68.
 14. Іваник І.Г, Мартинович Т.Л., Про напружено-деформований стан в кусково-однорідній пластині, Резерви прогресу в архітектурі та будівництві. Вісник ДУ «Львівська політехніка».- Львів, 1995.-№276.
 15. Іваник І.Г, Мартинович Т.Л., Ткаченко П.А., Бутринський І.З., Юринець Б.М., Напружений стан пластин з несиметрично підсиленими отворами, 1-й Міжнародний симпозіум українських інженерів механіків. -Львів, 1993.-С.19.
 16. Іваник І.Г, Попович Б.С., Ткаченко П.А., Розрахунок балок на пружних опорах в матричній формі, Теорія і практика будівництва. Вісник ДУ «Львівська політехніка». - Львів, 1998.- №360. - С.183-187.
 17. Іваник І.Г, М.А.Саницький, М.І.Стасюк, Перспективи розвитку комп’ютерних технологій у будівництві, Проблеми підготовки фахівців для будівельної галузі України. Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції.-К.: КНУБА, 2002.-С.60-61
 18. Іваник І.Г., Гоголь М.В., Попович Б.С. Розрахунок балок, посилених металевими елементами, Міжвідомчий науково-технічний збірник. Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.- К.: НДІБК, 2003.-Випуск 59, книга 1. – С.189-193
 19. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Гоголь М.В., Математичне моделювання і методика розрахунку балок, посилених металевими елементами, України. Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна. Збірник наукових статей Дороги і мости.- Київ, 2004.-Випуск 2.-С. 59-63
 20. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Визначення вільних коливань в перехресно-ребристих системах з багатьма степенями свободи, Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».- Львів, 2004- № 520.-С. 84-86
 21. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Іванків В.В., Диференційні рівняння вільних коливань в перехресно-ребристій системі., Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Збірник наук-праць.- Львів: «Каменяр», 2005.-Випуск № 6.-С. 29-34
 22. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Розрахунок комбінованих конструкцій з використанням методу уявних шарнірів, Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – Львів, 2005. -№ 545.-С.74-78
 23. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Розрахунок статично невизначених комбінованих конструкцій, Дороги і мости. Служба автомобільних доріг України, Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна. Збірник наукових статей. –Київ, 2006. - Випуск 6. - С.33-42
 24. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Розрахунок рівномоментного стану в статично невизначених комбінованих конструкціях, Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Наукове видання «Вісник Львівського державного аграрного університету». - м. Дубляни, 2006. -№9. - С.261-265
 25. Іваник І.Г., Віхоть С.І., A calculation of the state of even moments is in the statically indefinite combined constructions, Quality and reliability in building industry. IV International scientific conference.- Levoca, Slovakia. - October 17-19, 2006 Р.167-175
 26. Іваник І.Г., Й.Й. Лучко, Б.Л. Назаревич, T. Bartosik, Капитальний ремонт бассейна гостиницы «Rixos» расположен-ной в г. Трускавец, Львовской обл., Durability and construction repairs efficiency Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007 ст. 193-200
 27. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених багатопрогонових сталезалізобетонних конструкціях, Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць, випуск 8, Львів, Каменяр 2006р. ст. 23-29
 28. Іваник І.Г., В.О. Каганов, Б.Л. Назаревич, Досвід підвищення надійності експлуатації гідротехнічної споруди на прикладі капітального ремонту басейну, НУВГП, Шляхи підвищення надійності проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд меліорації, Київ 2007, ст. 181-192
 29. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Пожар Р.С., Вибранець Ю.Ю., Методика регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених сталезалізобетонних конструкціях, Збірник наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2007.- Випуск № 7.- ст. 443-453
 30. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Попович Б.С., Дослідження несучих монолітних конструкцій готелю «Дністер» в м. Львові, Національна академія наук України Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць, випуск 8, Львів, Каменяр 2008 р. ст.40-51
 31. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю., Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану комбінованих статично-невизначених металевих конструкцій, Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 627 Теорія і практика будівництва., Львів 2008 р ст. 106-111
 32. Іваник І.Г., Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., Парнета Б.З., Посилення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд тривалої експлуатації композитними матеріалами, Служба автомобільних доріг України, Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна. Збірник наукових статей. Дороги і мости, –Київ, 2008. - Випуск 9. - С.149-157
 33. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю. Застосування комбінованих стале залізобетонних конструкцій перекриття будівлі виробничого корпусу, руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2009.- Збірник наукових праць. Випуск № 8.- ст. 433-439
 34. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю., Регулювання зусиль в сталебетонних комбінованих статично невизначених конструкціях з врахуванням положення нейтральної осі балки жорсткості, Вісник Львівського територіального відділення Академії будівництва України № 5/10, Львів 2010р. ст. 116-121
 35. Іваник І.Г., Марків В.М., Синенько І.П. Динамічний розрахунок перехресно-ребристих систем з розподіленими по довжині масами, Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 655 Теорія і практика будівництва., Львів 2009 р ст. 100-104
 36. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю. Регулювання зусиль у сталезалізобетонній статично невизначеній комбінованій конструкції, «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2012.- Збірник наукових праць. Випуск № 9.- ст. 333-343
 37. Іваник І.Г., Назаревич Б.Л., Віхоть С.І. Вибранець Ю.Ю. Теоретичні дослідження монолітних залізобетонних конструкцій перекриття будівлі на перетині вул.. Уманської та Чоколівського бульвару в Солом’янському районі м. Києва, «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2012.- Збірник наукових праць. Випуск № 9.- ст. 344-354
 38. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю. Розрахунок рівномоментного стану в статично невизначених комбінованих конструкціях, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Збірник наукових праць, Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава, 2012. - Випуск 3 (33). – ст.. 82-86
 39. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю. Регулювання зусиль в статично невизначеній комбінованій стале залізобетонній конструкції, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Збірник наукових праць, Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава, 2012. - Випуск 3 (33). – ст.. 77-81
 40. Віхоть С.І. Іваник Я.І., Вибранець Ю.Ю., Іваник Ю.І. Теоретичні дослідження комбінованих стрижневих систем покриття із врахуванням геометричних і жорсткістних параметрів, Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 742 Теорія і практика будівництва., Львів 2012 р ст. 35-42
 41. Іваник І. Г., Вибранець Ю.Ю., Іваник Ю.І. Робота сталезалізобетонних комбінованих конструкцій з врахуванням попереднього натягу затяжки нижньої підвіски, Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури, випуск № 49, ч.2, Одеса 2013р. ст. 155-160
 42. Іваник І. Г., Пожар Р.С., Іваник Ю.І. Математична модель розрахунку круглого в плані залізобетонного силоса, посиленого композитними матеріалами, Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури, випуск № 49, ч.1, Одеса 2013р. ст. 113-119
 43. Іваник І. Г., Вибранець Ю.Ю., Іваник Ю.І., Дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних конструкцій при зміні положення пружної осі, Міжвідомчий науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону», вип. 78, книга1, Київ. ДП НДІБК, 2013р. с. 165-170
 44. Демчина Б.Г., Іваник І. Г., Пожар Р.С., Іваник Я.І., Теоретичні дослідження монолітних залізобетонних конструкцій будівлі на проспекті академіка Глушкова, 92б у Голосієвському р-ні м. Києва, Міжвідомчий науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону», вип. 78, книга 2, Київ. ДП НДІБК, 2013р. с. 283-289
 45. Іваник І. Г., Мартинович Б.Т., Пожар Р.С., Іваник Я.І., Іваник Ю.І. Розрахунок круглого в плані залізобетонного фундаменту, посиленого композитними матеріалами, Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 755 «Теорія і практика будівництва», Львів 2013 р с. 144-152
 46. Іваник І.Г., Іваник Я.І. Напружено-деформова-ний стан сталезалізо-бетонних конструкцій при зміні положення нейтральної осі, Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Випуск № 45, Луцьк, 2014. с. 229-235
 47. Іваник І.Г., Віхоть С.І. Stres-deformation state of composite steelconcrete constructions at resilient axis position change, Czasopismo naukowe Acta Scientiarum Polonorum, Architectura Budownictwo 13 (2) 2014, ст. 89-98.
 48. Іваник І.Г., Вибранець Ю .Ю., Віхоть С.І. Методика регулювання рівномоментного стану комбінованих статично-невизначених металевих конструкцій на стадії проектування, Вісник Львівського національного аграрного університету, Архітектура і сільськогосподарське будівництво. № 16, Львів, 2015 р. с.25-32


Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

Ivanyk@polynet.lviv.ua