Ємельянов Олександр Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ємельянов Олександр Юрійович
Yemel.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №014663)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ №026468)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Львівський політехнічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність «Економіка і управління в будівництві, 1993 р.


Професійна діяльність

2005 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2002 – 2005 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

1997 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», науковий співробітник

1994 – 1997 – аспірантура Київського національного університету будівництва і архітектури


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Податки та система оподаткування підприємств», «Економіка та організація інноваційної діяльності»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств» (спеціальність 08.02.03 –економіка, управління, планування і регулювання економікою), 2002 р.


Участь у госпдоговорах

  • № 418 «Оцінювання економічного потенціалу ПП «Автотехнобудсервіс»», 2016 р.

Підвищення кваліфікації

  • 2010 – стажування у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
  • 2016 – стажування у ТзОВ «Техексперт-Захід» (м. Львів)


Основні публікації за останні роки

Монографії

  • Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Комбінований підхід до оцінювання ринкової вартості підприємства як індикатора його економічного розвитку // in Monograph 5 «Information aspects of socio-economic systems development». Edited by A. Ostenda and T. Nesterenko. – Katowice, Poland : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – P. 307-314.

 Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Сутність, типи та індикатори оцінювання економічного розвитку підприємства // in Monograph “Sustainable Development: Social and Economic Changes”. Edited by W. Duczmal, T. Pokusa and L. Stepanenko. – Opole, Poland : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Opole, 2016. – P. 65-71.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 Ємельянов О. Ю. Показники та методи оцінювання економічного розвитку промислових підприємств // Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії» – 2016. – Вип. 7. – С. 107-111.


Публікації у фахових виданнях

  • Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю., Крет І.З., Товкан О.Є. Концептуальні засади дослідження факторів технологічного розвитку підприємств // Математико-економіко-соціологічний вісник «Гріш і математика». – Луцьк: Видавництво Тараса Сороки, 2015. – № 15. – С. 5-10.

 Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Висоцький А. Л. Моделювання процесу ціноутворення на машинобудівну продукцію // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016. – № 847. – С. 81-87. (Google Scholar)  Лесик Л.І., Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю. Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – №4 (178). – С.340-348. (SciVerse Scopus by Elsevier).  Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю., Висоцький А.Л. Діагностування достатності обсягів збутової діяльності промислових підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. №26.6. – С. 102-108. (Index Copernicus).

 Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Технологічні інновації як чинник формування конкурентного потенціалу підприємств // Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economic» «Теорія та практика реформування економічних систем» (Краків, Польща, 1-10 листопада 2015 р.). – м. Краків, Польща – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С.121-122.  Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України як основа формування їх конкурентних переваг // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings (Klaipeda, January 29, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 112-115.  Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Концептуальні засади застосування цільового підходу до оцінювання економічного потенціалу промислових підприємств // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings (Riga, April 29, 2016). – Riga: Baltija Publishing. – P. 112-115.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Oleksandr.Y.Yemelianov@lpnu.ua